Folwark Jasionówka - Maryland...

Dawny folwark dóbr jasionowskich, powstał po 1819 roku. Oddalony o ok. 5 km od rezydencji właścicieli; ulokowano go po przeciwnej stronie Jasionówki, przy gościńcu do Korycina, w sąsiedztwie rzeki Brzozówki. Maryland powstał w centrum dóbr, wśród pól dworskich i zajmował powierzchnię ok. 10,3 ha.
Bezpośrednim powodem założenia folwarku w tym miejscu był fakt zniszczenia zabudowań założenia pałacowo- ogrodowego przez pożar i chęć ochrony przeciwpożarowej gospodarstwa folwarcznego. W miejscu dawnego folwarku w Jasionówce wzniesiono kompleks budynków stajennych stadniny wołłowiczowskiej.
Dwór w Marylandzie ulokowano przy drodze ze Słomianki, która biegła południową granicą dużego sadu (założonego na planie kwadratu). Od zachodu granice sadu stanowił gościniec koryciński, przy którym wzniesiono ogrodzenie murowane z kamieni ogrodzenie. Droga dojazdowa od gościńca do dworu obsadzona została aleją lipową. Dalej droga okrążała podjazd przed zachodnią elewacją drewnianego dworu. Z dworem sąsiadowało podwórze, przy którym stały budynki hodowlano magazynowe.

Ok. 1905 r., gdy zlicytowano dobra jasionowskie, Maryland oddzielony został od Jasionówki i stał się samodzielnym centrum gospodarczym. We dworze zamieszkał wówczas Żyd, który ok.1914r. sprzedał Maryland Janowi Chylickiemu.
XX w. założenie uległo licznym przekształceniom. Wycięto starodrzew, rozebrano część dworu oraz budynki gospodarcze. Z dawnych nasadzeń zachowały się 2 lipy w alei dojazdowej, posadzone w połowie XIX w. W sadzie pozostała część starych jabłoni, grusz i śliw. Znakomita większość roślinności to nowe nasadzenia topól. Na południe od zabudowań zwraca uwagę otaczająca starą sadzawkę kępa wierzb i olsz. Cały obiekt jest dobrze widoczny z szosy łączącej Korycin z Jasionówką, biegnącej wzdłuż zachodniej granicy układu.
W miejscu po dawnym dworze zbudowano nowe obejście gospodarskie, a ziemię przejęli rolnicy indywidualni...
Arkadiusz Studniarek.

Całość informacji i zdjęcia - Autora...