Folwark - Koziniec (gm. Jasionówka)...

Folwark utworzony został na ziemiach Dóbr Jasionowskich. Ogród folwarczny bez dominujących cech stylowych powstał w XIX w., a na początku kolejnego stulecia powstaje kompozycja kwaterowa obejścia. Powierzchnia ogrodu wynosiła ok. 8 ha. W 1886 r. jako właściciel majątku wzmiankowana była Jadwiga Miączyńska. Od 1905 r. folwarkiem zarządzał Michał Dunajew, a od 1909 Grzegorz Dulewicz. Kolejni dwaj zarządcy to: od 1913 r. Bohdan Borowik i od 1922 Jerzy Klein.

W okresie międzywojennym majątek został wystawiony na licytację. Większą część folwarku zakupił Popowski, a resztę majątku napływający na ten teren chłopi.

Koziniec, gm. Jasionówka. Pozostałości alei dojazdowej do dworu. Po prawej stronie budynek młyna. Fot. A. Studniarek, październik 2003

Kompozycja zachowała się tylko śladowo. Do dzisiaj zachowała się stodoła folwarczna, dwie piwnice oraz budynek gospodarczy przerobiony zaraz po II wojnie światowej na młyn spalinowy. Właścicielem młyna do lat 60-ych był pan Niewiarowski. Ziemie po byłym majątku są obecnie w rękach rolników indywidualnych...
Arkadiusz Studniarek.

Całość informacji i zdjęcia - Autora...