Historia regionalna to moja największa życiowa pasja...

Zainteresowałem się nią w trakcie studiów na wydziale historii Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie napisałem pracę magisterska pt. "Goniądz w czasie II wojny światowej".
Po zakończeniu studiów rozszerzyłem swoje zainteresowania na teren obecnego powiatu monieckiego i okolic.
Efektem moich badań w powiecie jest ukończona praca doktorska nt. "Wartości historyczne środowiska kulturowego ziem położonych między Biebrzą, Narwia i Brzozówką".
Współpracowałem z dr Józefem Maroszkiem z Uniwersytetu w Białymstoku przy pisaniu "Dziejów Goniądza", "Dziejów Jaświł", jestem w spółautorem "Dziejów Trzciannego" i "Szkicu historycznego MiG Mońki" oraz "Rysu historycznego wsi Żodzie i okolic".
Wspólnie z prof. Adamem Dąbrowskim piszę obecnie II część "Dziejów Jaświł XIX-XX wiek".

W związku z prowadzonymi badaniami historycznymi proszę o kontakt osoby zainteresowane lokalną historią, posiadające materiały i dokumenty dotyczące dziejów terenu powiatu monieckiego i okolic.
Naszą wspólną powinnością jest ocalenie od zapomnienia najdrobniejszych nawet faktów i wydarzeń związanych z kilkusetletnią, bogatą historią naszej ziemi.
Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy pomogli mi w dotychczasowej pracy...

Arkadiusz Studniarek.
tel. (085) 716 37 45 (po godz. 18)