WILAMÓWKA - BOCIANIA WIEŚ...

Zapraszamy do "bocianiej wsi" Wilamówka w gminie Trzcianne, położonej 4 km za Kuleszami.
W miejscowości liczącej kilkanaście gospodarstw naliczyliśmy ponad 20 bocianich gniazd.
Do Wilamówki można dojechać od strony Moniek (przez Kulesze), Trzciannego i Osowca.

SPRAWDŹ DOJAZD DO WILAMÓWKI NA
MAPIE POWIATU

...prostą linią w lewo od Moniek.

Po raz pierwszy w źródłach pisanych spotykamy się z Wilamówką w 1462 r. kiedy to w Gąbinie księżna mazowiecka Katarzyna dała w dziedziczne posiadanie Krzysztofowi z Kępy stolnikowi płockiemu wieś Wilamówkę, położoną w ziemi wiskiej. Następnie w 1473 r. w Juńcu Kazimierz, książę litewski, biskup płocki Krzysztofowi z Kępy zatwierdził to nadanie. Oba przywileje zostały oblatowane w 1536 r. w księgach grodzkich wiskich.

Za rządów wielkiego księcia Aleksandra Jagiellończyka (1492-1506) właścicielem Wilamówki był Marek. Jego synowie to Andrzej i ks. Stanisław Dąbrówka kanonik wileński, od 1506 r. pleban dolistowski. 6 października 1529 r., gdy Marek już nie żył, uzyskali od króla Zygmunta Starego zatwierdzenie posiadania ojcowizny i ich prawną niezależność Radziwiłłów z Goniądza.

Dobra ziemskie Marka wzmiankowane były w dokumencie Aleksandra Jagiellończyka dla Macieja Potockiego wójta goniądzkiego. W tymże akcie wspomniany był już młyn plebana trzciańskiego. Młyn ten uzyskał pleban trzciański 20 stycznia 1501 r. na prośbę proboszcza ks. Bartłomieja. Dokument na młyn przewidywał nadanie łożyska na rzece Wilamówce i prawo zbudowania sadzawki i młyna na niej.

Bracia kanonik Stanisław Dąbrówka z Andrzejem z Wilamowa czynili zapisy majątkowe już w 1520 r. W latach 1519-1521 kanonik ten aktywnie uczestniczył w zakładaniu sieci kościelnej w państwie rajgrodzko-goniądzkim.

W 1571 r. stwierdzono, że dobra Wilamowo składały się z ok. 55 włók błotnych. Ziemianin – Wilamowski był obowiązany stawić z tej majętności na wojnę 2 jeźdźców konnych. W 1581 r. Jan Wilamowski herbu Ciołek w imieniu ojca swego opłacił pobór z 10 włók szlacheckich w parafii trzciańskiej, a Maciej w tymże roku ze wsi Wilamowa w Bielskim.

22 czerwca 1674 r. pogłówne z Wilamówki opłacił pan Szymon Wilamowski ze swą żoną i synem, również od dwu ogrodników – Szczepana Oleha z żoną i Wojciecha z żoną. Tamże był dział Jakuba Wilamowskiego, który płacił pogłówne od siebie, i chłopa z żoną. W dworze wilamowskim zamieszkiwała żona Feliksa Niewiarowskiego wicerotmistrza JKM - Niewiarowska.

Za udział w Powstaniu Styczniowym skonfiskowano dobra ziemskie Wilamówka, liczące 67 dziesięcin ziemi (=74 ha), należące do Wilamowskiego.
A. Studniarek
   


Kliknij, aby powiększyć zdjęcie...
Kliknij, aby powiększyć zdjęcie...
Kliknij, aby powiększyć zdjęcie...
Kliknij, aby powiększyć zdjęcie...
Kliknij, aby powiększyć zdjęcie...
Kliknij, aby powiększyć zdjęcie...
Kliknij, aby powiększyć zdjęcie...
Kliknij, aby powiększyć zdjęcie...
Kliknij, aby powiększyć zdjęcie...
Kliknij, aby powiększyć zdjęcie...
Kliknij, aby powiększyć zdjęcie...
Kliknij, aby powiększyć zdjęcie...
Kliknij, aby powiększyć zdjęcie...
Kliknij, aby powiększyć zdjęcie...
Kliknij, aby powiększyć zdjęcie...
Kliknij, aby powiększyć zdjęcie...
Kliknij, aby powiększyć zdjęcie...
Kliknij, aby powiększyć zdjęcie...
Kliknij, aby powiększyć zdjęcie...
Kliknij, aby powiększyć zdjęcie...
Kliknij, aby powiększyć zdjęcie...
Kliknij, aby powiększyć zdjęcie...
Kliknij, aby powiększyć zdjęcie...
Kliknij, aby powiększyć zdjęcie...
Kliknij, aby powiększyć zdjęcie...
Kliknij, aby powiększyć zdjęcie...
Kliknij, aby powiększyć zdjęcie...

fot. Krzysztof Pochodowicz